Pieter Jelles Troelstraschool | Zorg voor leerlingen
16737
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16737,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Zorg voor leerlingen

Leerlabs

Om leerlingen met ernstige leerproblemen intensief te kunnen begeleiden, passen we op de Troelstraschool de zogenoemde leerlabs toe (voorheen zorgklassen genoemd). Deze leerlabs zijn er voor leerlingen met algemene leerproblemen, maar ook voor leerlingen met een specifiek leerprobleem, bijvoorbeeld alleen voor rekenen. Daarnaast zijn er leerlabs voor leerlingen die juist meer uitdaging nodig hebben (de voormalige plusklas). Ook zij kunnen regelmatig terecht in een leerlab.

Op deze manier werken we aan de ontwikkeling en betrokkenheid van ieder kind.

Leerlingvolgsysteem

De ontwikkeling van alle leerlingen wordt op de voet gevolgd, zowel op leer- als sociaal/emotioneel gebied. Naast de toetsen van de methodes, gebruiken we hiervoor toetsen waarmee we de kinderen, de groepen en de school vergelijken met het landelijk gemiddelde. Deze landelijke toetsen vormen ons leerlingvolgsysteem (LVS). Zij leggen de vorderingen van de kinderen, de groepen en de school vast en signaleren hoe onze kinderen t.o.v. andere kinderen in het land presteren. Uitval wordt hierdoor snel gesignaleerd. Als blijkt dat kinderen, tijdelijk of structureel, extra aandacht nodig hebben kunnen wij die aandacht binnen de mogelijkheden die er zijn in een reguliere basisschool bieden in de vorm van de eerder genoemde extra klassen.  Onze school behoort tot de vijf eerste scholen, die samen met de schoolbegeleidingsdienst de zorgverbreding d.m.v. Interne Begeleiding hebben helpen opzetten vanaf 1987. Wij hebben dus veel ervaring op dat gebied.

Day A Week School

Naast de mogelijkheid van de leerlabs op school, dagen we één dag in de week cognitief talentvolle leerlingen uit heel Amsterdam Nieuw-West uit op onze ‘Day a week School’. Hier krijgen zij gelegenheid samen te werken met ontwikkelingsgelijken. Het lesmateriaal is vooral gericht op wiskunde, wetenschap, taal, filosofie en denkstrategieën.

Naast aandacht voor de ontwikkeling van studievaardigheden, zijn er activiteiten om de sociale vaardigheden en persoonlijke reflectie te versterken. Kinderen worden via een speciale procedure uitgekozen, het IQ is hierbij niet richtinggevend.

De ‘Day a Week School’ heeft als doel een zo breed mogelijke basis te leggen voor cognitieve talentontwikkeling en het verhogen van het leerplezier van uitblinkers. Het lesaanbod is afgestemd op de interesses van leerlingen. Het daagt hen uit en ontwikkelt hun intellectuele, emotionele en sociale vaardigheden. Een van de belangrijke achterliggende principes is ‘leren leren’.

www.dayaweekschool.nl