Pieter Jelles Troelstraschool | Oefenweb: Rekentuin en Taalzee
17103
post-template-default,single,single-post,postid-17103,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.2,vc_responsive

Oefenweb: Rekentuin en Taalzee

Oefenweb: Rekentuin en Taalzee

Op onze school werken we met de online oefenprogramma’s van Oefenweb:
Rekentuin en Taalzee. Dankzij nieuwe technologie, die is ontwikkeld aan de
Universiteit van Amsterdam, oefent elk kind automatisch op zijn of haar eigen niveau.
Zonder dat hier toetsen voor nodig zijn of dat een leerkracht een kind hoeft in te
schalen.
Leuke en afwisselende oefeningen naast de methode voor op school en thuis! De
oefenprogramma’s voor rekenen en taal gaan dus uit van wat onze leerlingen
kunnen en groeien vanzelf met ze mee. Met als gevolg dat elk kind uitgedaagd wordt
en succes ervaart, wat motiveert. En niet onbelangrijk, met Oefenweb bieden we ze
leuke en afwisselende oefeningen voor naast
de methode waar ze ook thuis mee verder
kunnen werken. Hun groeikaart biedt ze
inzicht in hun eigen leerontwikkeling en waar
ze nog kunnen groeien.
Oefenweb is in 2009 opgericht door de
Universiteit van Amsterdam. Inmiddels maken
zo’n 2000 scholen gebruik van de adaptieve
oefenprogramma’s voor het basis- en
voortgezet onderwijs. De opgaven gaan van zeer makkelijk (kleuterniveau) tot aan
hele moeilijke opgaven die zelfs volwassenen nog lastig vinden. Dus ook goede
leerlingen uit de bovenbouw worden nog voldoende uitgedaagd met Oefenweb. Zo
krijgt elk kind kans te groeien met de juiste oefeningen die zijn afgestemd op zijn of
haar kunnen, los van de leeftijd die ze hebben of de groep waar ze in zitten.
Gratis thuis oefenen: uw kind heeft voor de programma’s persoonlijke inloggegevens gekregen. Hiermee kan hij of zij thuis ook verder oefenen met rekenen en taal.
Meer informatie over Oefenweb vindt u op www.oefenweb.nl.