Pieter Jelles Troelstraschool | Schoolondersteuningsprofiel
17225
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17225,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft. In principe nemen wij elk kind aan, tenzij tijdens de intake en het verdere traject blijkt dat wij niet kunnen bieden wat het kind nodig heeft.

Welke grenzen kunnen hierbij aangegeven worden?

-Aantallen: Per situatie van elk individueel kind en elke individuele klas bekijken wij of er een getalsmatig probleem is. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerkracht.

 

-Niveauverschillen: Per situatie van elk individueel kind en elke individuele klas bekijken wij of er een niveau gerelateerd probleem is. Daarbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van de individuele leerkracht.

 

-Gedragsproblematiek van leerlingen: Wij zullen geen kinderen accepteren, die de rust, orde en veiligheid verstoren en daarmee het leerproces van de andere kinderen belemmeren.

Voor welke problematiek hebben wij in potentie een aanpak?

In potentie heeft de school een aanpak voor elk kind, afhankelijk van de onderwijsvraag en de mogelijkheden van het kind. Waar de school niet voldoende deskundigheid heeft, zullen we mogelijk, die deskundigheid ontwikkelen of inkopen.

Wat is nodig om dit te kunnen realiseren:

Voldoende personeel.

Voldoende personeel om leerkracht ondersteunend en kind ondersteunend te zijn.

Aanpassingen aan het gebouw, afhankelijk van de problematiek en behoefte van het kind, moeten fysiek mogelijk zijn.

Voldoende begeleidingsruimte.

Voldoende middelen.

Voor welke problematiek kan geen zorg worden geboden?

Als er geen samenwerking met de ouders mogelijk is.

Als er geen sprake is van ontwikkeling of vooruitgang bij het kind.

Als de noodzakelijke ondersteuning niet mogelijk is.

Als er onvoldoende personeel is.

Als aanpassingen aan het gebouw niet mogelijk zijn.

Als er verstoring van het leerproces van het kind en de overige kinderen plaatsvindt.

Als de leerkracht lichamelijk verzorging moet geven of fysiek belastend werk moet verrichten.