Pieter Jelles Troelstraschool | Schoolondersteuningsprofiel
17225
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17225,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Schoolondersteuningsprofiel

Iedere school stelt in het kader van passend onderwijs een ondersteuningsprofiel op. In dat ondersteuningsprofiel staat welke ondersteuning de school leerlingen te bieden heeft (zie: https://www.troelstraschool.nl ). Momenteel ervaart de Troelstraschool in haar aanbod aan de leerlingen de volgende ‘grenzen’ aan het onderwijs. Het betreft leerlingen met een eigen ontwikkel- of onderwijsbehoefte op het gebied van;

 

* Gedrag: ernstige gedragsproblematiek en/of gedragsstoornissen op zowel internaliserend als externaliserend niveau;

* Cognitie: cognitieve problemen, zoals het functioneren op een zeer moeilijk lerend niveau.

 

Indien binnen de basisondersteuning of een arrangement (1) geen of onvoldoende resultaten worden geboekt m.b.t.:

 

* grensoverschrijdend gedrag van de leerling, waarbij zowel de eigen veiligheid en ontwikkeling, als die van klasgenoten, in het geding raakt, of

* ernstige cognitieve problematiek,

 

zal de school, in samenspraak met de ouders, het samenwerkingsverband en het steunpunt passend onderwijs een passende onderwijssetting trachten te realiseren.

 

Bij aanmeldingen van nieuwe leerlingen nemen wij, na toestemming van de ouders, contact op met de voormalige (voor)school. Wanneer uit de voorinformatie blijkt dat de leerling meer ondersteuning nodig heeft dan dat wij binnen onze basisondersteuning kunnen bieden, zal de school in samenspraak met ouders, het samenwerkingsverband en het steunpunt passend onderwijs een passende onderwijsplek zoeken.

 

Wij hanteren een groepsgrootte van gemiddeld 24 leerlingen in de onderbouw tot 26 leerlingen in de bovenbouw. De samenstelling van de groep (bijv. op het gebied van ‘zorgvraag’) kan bepalend zijn voor het al dan niet plaatsen van leerlingen. Indien dit het geval is, zal de school voor de aangemelde leerling die niet kan worden geplaatst, samen met de ouders, een passende plek op een andere school zoeken.

 

Kort samengevat komen de grenzen van de school in beeld op het moment dat er, ondanks de extra ondersteuning sprake is van:

 

* onvoldoende ontwikkeling,

* ernstig grensoverschrijdend gedrag,

* het bereiken van een maximum aantal leerlingen in de betreffende groep.

 

De bovengenoemde stappen worden dan ondernomen.

 

(1) Per groep kunnen maximaal twee arrangementen met externe hulp geboden worden.