Pieter Jelles Troelstraschool | Klachtenregeling
16778
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16778,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.6,vc_responsive

Klachten

Alle medewerkers hechten grote waarde aan een goede verstandhouding met de ouders en doen er veel aan die te onderhouden. Meningsverschillen zijn echter nooit uit te sluiten. De P.J. Troelstraschool gaat uit van het standpunt dat over elk misverstand gepraat kan worden. Meestal komen ouders en school er dan samen uit. Het kan echter voorkomen dat er een situatie ontstaat waarin de onenigheid niet wordt opgelost.

 

Als u er samen met de leerkracht en/of de schoolleiding niet uitkomt, oftewel als naar uw mening uw klacht niet naar behoren is opgelost, dan kunt u uw klacht voorleggen aan het schoolbestuur van de Stichting Openbaar Onderwijs Westelijke Tuinsteden. De stichting heeft een klachtenregeling die op school ter inzage ligt, of is op te vragen bij het bestuur van de stichting.

 

Komt u er ook niet uit met de stiching dan kunt u nog met uw klacht naar de Landelijke Klachten Commissie.

 

Schoolbestuur:

telefoonnummer: 020 – 346 06 90

 

Of: Landelijke Klachten Commissie

Postbus 185, 3440 AD Woerden, telefoonnummer: 0348 – 405 245

Klachten ongewenste omgangsvormen

Bij klachten over ongewenste omgangsvormen op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders, personeelsleden en kinderen een beroep doen op ondersteuning door de contactpersonen.

Iedere school heeft een contactpersoon. De interne contactpersoon werkt op school. Een contactpersoon houdt zich niet met de inhoud van uw klacht bezig. U bepaalt samen met de contactpersoon hoe uw klacht behandeld kan worden. De contactpersoon luistert naar u, geeft u informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u zo nodig in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere ondersteuning:

  • Naam contactpersoon: Henk Lokhorst
  • Naam contactpersoon: Danielle van Deventer

 

Telefoonnummer 020 – 613 52 96

Externe vertrouwenspersonen

De school kent ook een externe vertrouwenspersoon. U kunt de externe vertrouwenspersoon zien als een objectieve deskundige van buiten de school. De externe vertrouwenspersoon begeleidt u bij het wegnemen van de door u gesignaleerde klacht:

 

drs. Pepita David

p.david@planet.nl

Telefoon: 06 – 343 48 288

 

Vertrouwensinspecteur

Voor een onafhankelijk advies in geval van een klacht, kunt u ook contact opnemen met de vertrouwensinspecteur. Het centrale meldpunt is: 0900 – 111 3 111

Landelijke Klachten Commissie

Postbus 85191 3508 AD Utrecht Telefoon 030 – 280 95 90  Fax 030 – 280 95 91 E-mail info@onderwijsgeschillen.nl

Het reglement is bij de commissie op te vragen, of kijk op www.onderwijsgeschillen.nl