Pieter Jelles Troelstraschool | Educatief Partnerschap
16763
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-16763,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-10.1.1,wpb-js-composer js-comp-ver-7.7.1,vc_responsive

Educatief partnerschap

Werkgroep

De werkgroep Educatief Partnerschap (EP) wordt gevormd door ouders, leerkrachten, een directielid, twee oudercontactfunctionarissen en de oudercommissie. De werkgroep stelt verbeteringen voor aan de directie, organiseert activiteiten voor ouders en willen op verschillende manieren de communicatie tussen ouders en school bevorderen. Het doel: de kracht van ouders en leerkrachten samen in zetten ten behoeve van de kinderen. Dat vergroot niet alleen de betrokkenheid van ouders met de school, maar leidt ook tot snelle signalering van vragen, behoeften en knelpunten. Een open relatie tussen ouders en leerkrachten is een voorwaarde.

Oudercommissie

De oudercommissie helpt de school bij het organiseren van allerlei activiteiten en festiviteiten, zoals het Sinterklaasfeest, het jaarlijkse Songfestival, de Avondvierdaagse etc. Ouderhulp is heel belangrijk en heel erg welkom. Ouders kunnen zich op elk moment van het jaar aansluiten bij de Oudercommissie.

 

Zit uw kind nog maar pas op school, dan is deelname aan de oudercommissie een uitstekende manier om kennis te maken met andere ouders en leerkrachten van de school. De oudercommissie vergadert circa 4 keer per jaar met al haar leden. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd in de wekelijkse informatiekrant van de school.

Wilt u wel helpen, maar niet direct lid worden? Ook dat is mogelijk. Voor de Oudercommissie is iedere helpende hand een welkome ondersteuning!

MR

De inspraak van u als ouder op het beleid van de P.J. Troelstraschool is officieel geregeld via de wet op de medezeggenschapsraad. Hoewel de verantwoordelijkheid voor het beleid op school bij het schoolbestuur ligt is voor sommige zaken instemming van de MR nodig. De MR bestaat uit een oudergeleding en een personeelsgeleding. De onderwerpen die tijdens een MR-vergadering aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld de financiën, het personeelsbeleid, de arbeidsomstandigheden en het pestbeleid. Het doel van de MR is, om in openheid (en openbaarheid) in onderling overleg de belangen van ouders en personeel zo goed mogelijk te behartigen. Vanzelfsprekend staan wij samen met de directie voor eenzelfde doel, namelijk het zorgen voor een zo veilig en prettig mogelijk onderwijs-klimaat met kwalitatief onderwijs voor onze kinderen. De MR vergadert ca. 8 keer per jaar.